Teknisk har fakket opp! xddd

Det jobbes for å løse problemet.